Gry planszowe Puzzle Łamigłówki Karty Zabawki edukacyjne

Rozwiązanie łamigłówki CrossTeaser


Wyjaśnienie kilku pojęć, używanych w opisie rozwiązania:
- obrócenie - o 180 stopni, wokół osi prostopadłej do łamigłówki
- odwrócenie - przekręcenie łamigłówki tak, że tylna strona staje się przednią
- operacja - 4 kolejne ruchy w rejonie jednego rogu

Solution

Na rysunku oznaczono strzałkami kolejne ruchy, składające się na operację GL, czyli obrót w kierunku zegarowym w rejonie lewego górnego rogu. Operacja odwrotna, czyli ruchy kolejno 4, 3, 2, 1 w kierunku przeciwnym strzałkom, będzie oznaczana GL'.
Analogiczne operacje w pozostałych trzech rogach będziemy oznaczać:
- dla prawego górnego rogu: GP (kierunek zegarowy) i GP' (kierunek antyzegarowy)
- dla lewego dolnego rogu: DL (kierunek zegarowy) i DL' (kierunek antyzegarowy)
- dla prawego dolnego rogu: DP (kierunek zegarowy) i DP' (kierunek antyzegarowy)

Etap 1
Pierwszy etap rozwiązania łamigłówki polega na ustawieniu wszystkich krzyżyków tak, by przednie ramiona miały taki sam kolor. Bierzemy łamigłówkę do ręki w taki sposób, że napis CrossTeaser jest u góry i sprawdzamy, gdzie jest niewłaściwie ustawiony krzyżyk. Jeżeli u góry, to można od razu przystąpić do działania, jeżeli na dole, to obracamy łamigłówkę tak, że napis CrossTeaser jest na dole, a niewłaściwie ustawiony krzyżyk na górze. Jeżeli niewłaściwie ustawiony krzyżyk jest na środku jednego z boków, to łamigłówkę należy odwrócić na drugą stronę. Oczywiście zmieni się wtedy kolor, który ma być na wierzchu (np. z zielonego na pomarańczowy), ale przy ustawieniu łamigłówki napisem CrossTeaser do góry, źle ustawiony krzyżyk jest albo na górze, albo na dole. Jeżeli jest na dole, łamigłówkę należy obrócić tak, by napis CrossTeaser znalazł się na dole, a źle ustawiony krzyżyk na górze.
W zależności od tego, gdzie jest źle ustawiony krzyżyk (w lewym górnym rogu, u góry na środku czy w prawym górnym rogu) i od tego, jak skierowane jest ramię, które ma być na wierzchu, trzeba teraz wykonać odpowiednią sekwencję operacji:

1. Niewłaściwie ustawiony krzyżyk jest na środku, a ramię, które ma być na wierzchu, jest skierowane:
- w górę - GL' GL'
- w lewo - GL DL DL GL' GL' GL'
- w prawo - GP' DP' DP' GP GP GP
- w dół - DP DP DP DP GP' DP DP DP DP
- do tyłu - GP' DP' DL' DL' DP GP GP GP

2. Niewłaściwie ustawiony krzyżyk jest w lewym górnym rogu, a ramię, które ma być na wierzchu, jest skierowane:
- w górę - DL DL GL GL GL GL
- w lewo - DL' DL' DL' GL GL DL
- w prawo - GP' GP' GL' GL' GL' GL'
- w dół - GP GP GP GL' GL' GP'
- do tyłu - DP DP DP GP GL' GL' GP' DP'

3. Niewłaściwie ustawiony krzyżyk jest w prawym górnym rogu, a ramię, które ma być na wierzchu, jest skierowane:
- w górę - DP' DP' GP' GP' GP' GP'
- w lewo - GL GL GP GP GP GP
- w prawo - DP DP DP GP' GP' DP'
- w dół - GL' GL' GL' GP GP GL
- do tyłu - DL' DL' DL' GL' GP GP GL DL

Po prawidłowym wykonaniu odpowiedniej sekwencji operacji, krzyżyk będzie ustawiony właściwym ramieniem do przodu, ale zazwyczaj znajdzie się w innym miejscu łamigłówki.
Jeżeli jeszcze jakiś krzyżyk ma na wierzchu ramię niewłaściwego koloru, trzeba odpowiednio ustawić łamigłówkę i wykonać opowiednią sekwencję operacji.

Etap 2
Gdy wszystkie przednie ramiona mają taki sam kolor, można przystąpić do etapu drugiego. Jeżeli ustawimy łamigłówkę napisem CrossTeaser do góry, to w podłużnych otworach widać dolne ramiona krzyżyków z górnego rzędu, górne ramiona krzyżyków z dolnego rzędu oraz górne i dolne ramiona dwóch krzyżyków z rzędu środkowego. Jeżeli wszystkie te ramiona mają tylko dwa kolory (zielony i pomarańczowy, żółty i fioletowy lub czerwony i niebieski) to można od razu przejść do etapu trzeciego. Jeżeli jednak widać trzy lub cztery kolory, to należy wykonać operacje drugiego etapu.
Sprawdzamy, który z krzyżyków, znajdujących się na środku jednego z boków łamigłówki, jest niewłaściwie obrócony (widoczne ramię ma kolor z innej pary, niż wiekszość widocznych ramion innych krzyżyków). Ustawiamy łamigłówkę tak, by ten krzyżyk znalazł się u góry na środku, a napis CrossTeaser był na górze albo na dole (może to wymagać obrócenia i/lub odwrócenia łamigłówki). Sprawdzamy teraz, w którym rogu jest drugi niewłaściwie obrócony krzyżyk (łamigłówka jest tak skonstruowana, że nie da się obrócić o 90 stopni tylko jednego krzyżyka). Odpowiednia sekwencja operacji zależy od tego, w którym rogu jest ten drugi krzyżyk:
- w lewym górnym - GL' GL' GP GP GL GL GP' GP'
- w prawym górnym - GP GP GL' GL' GP' GP' GL GL
- w lewym dolnym - DP' DP' DL' DL' GP' GP' DP' DP'
- w prawym dolnym - DL DL DP DP GL GL DL DL
Jeżeli po wykonaniu wybranej sekwencji operacji w otworach widać tylko dwa kolory, można przejśc do etapu trzeciego.
Jeżeli po wykonaniu właściwej sekwencji operacji nadal widać w otworach więcej niż dwa kolory (oczywiście nie licząc koloru na wierzchu krzyżyków), to trzeba odpowiednio ustawić łamigłówkę i wykonać następną sekwencję operacji.

Etap 3
W trzecim etapie pojedyncze krzyżyki obraca się o 180 stopni, czyli zamienia górne ramiona z dolnymi (i lewe z prawymi). Należy ustawić łamigłówkę tak, by niewłaściwie obrócony krzyżyk znalazł sie w górnym rzędzie, a napis CrossTeaser u góry lub u dołu i wykonać odpowiednią sekwencję operacji. Jeżeli niewłaściwie obrócony krzyżyk jest:
- na środku górnego rzędu - GP GL' GP GL' GP GL GP' GL GP' GL
- w lewym górnym rogu - GL' GL' GP' GP' GP' GL GL GL GP GP GP GL'
- w prawym górnym rogu - GP GP GL GL GL GP' GP' GP' GL' GL' GL' GP
Odpowiednią sekwencję operacji wykonujemy po kolei dla każdego obróconego krzyżyka.

Łamigłówkę CrossTeaser szczegółowo przeanalizował profesor Peter Gallin