Gry planszowe Puzzle Łamigłówki Karty Zabawki edukacyjne

Google:  Yahoo:  MSN:Budowniczowie Arkadii
Arkadia

Gra dla 2-4 osób od 10 lat
Czas gry: 45 - 60 minut
Autor gry: Rudiger Dorn
Wydawca: Ravensburger

Za górami, za lasami, leży mlekiem i miodem płynąca kraina. Jej mieszkańcy postanowili wybudować nowe miasto - Arkadię, ze wspaniałym zamkiem pośrodku. Cztery zamożne rody, wzbogacone na handlu suknem, handlu przyprawami, wyrębie lasów i kopalniach srebra, chcą mieć jak największe znaczenie w mieście i jak najszerzej partycypować we wznoszeniu zamku. Gracze wcielają się w rolę budowniczych, którym owe rody zlecają budowę miasta i zamku.


Rekwizyty:
 • 1 plansza
 • 1 plac pod budowę zamku, z 10 polami na elementy zamku
 • 4 parawany w kolorach graczy
 • 16 flag: po 4 w kolorach graczy
 • 40 kart budynków
 • 40 budynków: po 8 domów, gospodarstw i karczm, po 4 młyny, kuźnie, hale targowe i klasztory
 • 88 okrągłych żetonów pieczęci, w tym 8 pieczęci o wartości 5
 • 68 robotników - po 11 w kolorach graczy oraz 24 neutralnych, w kolorze beżowym
 • 28 elementów zamku
 • 28 kwadratowych znaczników pieczęci (do naklejenia na elementy zamku)
 • 90 żetonów złota: po 30 o wartościach 1, 5 i 10
Parawan

Pozycja startowa gry
Cel gry
Gracze stawiają budynki oraz biorą udział w budowie zamku. Za ukończone budynki otrzymują żetony z pieczęciami rodów. Ukończenie budynku pozwala ponadto na postawienie jednego elementu zamku. W zależności od udziału, jaki ma dany ród w budowie zamku, zmienia się wartość jego pieczęci. Każdy gracz może kilka razy w trakcie gry, kiedy uzna to za korzystne, wymienić pieczęcie na złoto. Zwycięża gracz, który na zakończenie gry zgromadzi najwięcej złota.

Przebieg gry
Najmłodszy gracz zaczyna. Następnie gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ruch gracza składa się z dwóch części - obowiązkowej i dobrowolnej.

1. Gracz musi wykonać jedną z dwóch akcji:
A) Wyłożyć na stół kartę i położyć na planszy budynek, pokazany na karcie
albo
B) Postawić na planszy jednego lub kilku robotników

2. Gracz może (po wykonaniu jednej z czynności, opisanych w punkcie 1), wykorzystać jedną z posiadanych flag.

1. Akcje obowiązkowe
A) Stawianie budynków
Gracz wykłada z ręki jedną z posiadanych kart, bierze odpowiedni budynek i kładzie go na planszy tak, by:
* poziomo lub pionowo stykał się z co najmniej jednym z wcześniej postawionych budynków lub placem pod zamek
i/lub
* poziomo lub pionowo sąsiadował z co najmniej jednym robotnikiem dowolnego koloru Nie można stawiać nowego budynku na innym, wcześniej położonym ani na polu, na którym jest robotnik.
Na nowopołożonym budynku kładzie się pieczęć koloru, wskazanego na karcie. Pieczęć na budynku oznacza, że jest on jeszcze nieukończony i określa ród, który zlecił budowę. Zgrane karty odkłada się na stos. Karty te nie wracają do gry. Gracz uzupełnia liczbę kart w ręku do czterech. Może wziąć albo jedną z trzech leżących na stole kart (i wtedy na jej miejsce odkrywa się kolejną), albo wierzchnią kartę z talii.

B) Stawianie na planszy robotników
Gracz może wybrać jeden z leżących na planszy budynków i postawić na wolnych polach, sąsiadujących z tym budynkiem poziomo lub pionowo, robotników własnego koloru i/lub neutralnych. Wszyscy stawiani robotnicy muszą znaleźć się na polach sąsiadujących z jednym i tym samym budynkiem. Raz postawiony robotnik zostaje na tym samym polu do końca gry. Nie można go przestawiać na inne pole ani zabierać z planszy.

Zakończenie budowy
Jeżeli przez akcję gracza (albo postawienie na planszy budynku, albo postawienie na planszy robotników) budynek zostaje całkowicie zamknięty (wszystkie pola, sąsiadujące z nim poziomo lub pionowo są zajęte), kończy się jego budowa. Natychmiast wykonywane są wtedy dwie czynności - wypłata i rozbudowa zamku.

Wypłata
Wszyscy gracze, których robotnicy stoją na polach, sąsiadujących z ukończonym budynkiem, otrzymują po jednym żetonie pieczęci w kolorze pieczęci leżącej na budynku, za każdego takiego robotnika. Gracz, który doprowadził do zakończenia budowy (czyli gracz, aktualnie wykonujący ruch), bierze dodatkowo żeton leżący na budynku. Gracze kładą żetony pieczęci za swoimi parawanami.

Rozbudowa Zamku
Za każdy ukończony w swoim ruchu budynek gracz zyskuje prawo do postawienia jednego elementu zamku. Wygląd zamku określa wartość pieczęci poszczególnych rodów. Na placu budowy jest 10 pól. Każda pieczęć jest umieszczona na dwóch polach, tak więc na początku gry każda pieczęć ma wartość dwóch sztuk złota. Przez rozbudowę zamku zmienia się liczba pieczęci każdego koloru, widocznych od góry, zmienia się też wartość pieczęci. Gracz powinien więc tak budować zamek, by widoczne było jak najwięcej pieczęci takich kolorów, jakich żetony ma za parawanem.

2. Użycie flagi
Na zakończenie ruchu gracz może użyć jednej z czterech swoich flag. Użytą flagę odkłada się do pudełka, a gracz otrzymuje z banku dwóch robotników swojego koloru. Ponadto gracz może dokonać wymiany żetonów pieczęci na złoto. Może wymienić dowolną liczbę żetonów jednego lub kilku kolorów. Wymieniane żetony oddaje do banku, a za każdy z nich dostaje tyle sztuk złota, ile pieczęci danego koloru widać, gdy spojrzy się z góry na zamek. Gracz ma 4 flagi, może więc podczas gry zrobić cztery takie wymiany. Dodatkowo jedną wymianę może zrobić na zakończenie gry.

Zakończenie gry
Faza zakończenia gry rozpoczyna się z chwilą postawienia ostatniego elementu drugiej kondygnacji zamku. Od tego momentu każdy gracz ma jeszcze jeden ruch, łącznie z graczem, który położył ostatni element drugiej kondygnacji. Po zakończeniu rundy gra kończy się. Każdy gracz wymienia wszystkie posiadane żetony pieczęci na złoto. Zwycięża gracz, który ma najwięcej złota. Jeżeli dwóch graczy zbierze tyle samo złota, obaj zostają zwycięzcami.


Nakład wyczerpany